Nyheder 2023


24/1-2023

Bestyrelsens indstilling vedr. kontingent:

Som kasserer forslår jeg, at kontingentet hæves til 200 kr pr år, da der er kommet væsentlige ændringer på bankgebyrer.

Pr. 1/9-2022 skal foreningen betale 65 kr pr måned for at have kontoen i Fynske Bank. Dvs. at for 2022 er udgifter til bankgebyrer 347 kr, hvor det i 2023 vil være ca. 780 kr.

Hvis man i 2022 tager de faste udgifter som Generalforsamling, hjemmeside, renter og gebyrer og holder op imod indtægter for medlemskaber, så er der et lille overskud i omegnen af 700 kr.

Hvis man laver samme regnestykke for 2023 vil overskuddet være ca 300 kr.

Det giver os ikke meget til reklame – f.eks bagside på kåringskatalog.

Hvis man hæver kontingentet til 200 kr og går ud fra, at medlemstallet forbliver på 40, så vil indtægten herfor være 8.000 kr, hvilket vil dække vores faste udgifter OG lidt ekstra til f.eks. afholdelse af avlclinic eller andre arrangementer.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling eller vedtagelse:

1.     Vedtægterne ændres under pkt. 5:

- At eje mindst én KFPS-hovedstambogsført hoppe

 ændres til:

- At en person i husstanden ejer mindst én KFPS-registreret hoppe.

Herved kan hele husstanden lovligt være medlemmer ift. vedtægterne.

 

2.     Under pkt. 8 tilføjes *og på diverse medier*

Pt er ordlyden således:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar/februar måned, indkaldes med mindst 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker med elektronisk mail med angivelse af dagsorden.

Afsnittet bliver ændret til:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar/februar måned, indkaldes med mindst 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker med elektronisk mail og på diverse medier med angivelse af dagsorden.

 

 

3.     Sætningen  ”Bevist avl på følbogshopper, der har været til kåring accepteres ikke” fjernes fra §3. Dette fjernes på baggrund af ønske fra GF 2022.


1/1-2023

Hermed indkalder vi til generalforsamling hos Karl og Hanne på adressen

Krusbjergvej 17, 7451 Sunds 

søndag den 5. februar 2023 kl 10.00.

  

Tilmelding er nødvendigt, da FrieserAvl vil arrangere lidt kaffe og kage til de fremmødte.

Øl og vand kan købes på stedet.

 

Alle er velkomne, og det er selvfølgelig gratis for vores medlemmer - for ikke-medlemmer koster det 50 kr.

 

Der vil være et par små foredrag -

Heidi vil fortælle om Ulbe 506, og Hessel-Jan vil fortælle om Yme 507.

 

Der kan tilmeldes senest torsdag den 26/1 - 2022 kl. 12.00 på sms til

Anna-Marie på tlf 51 88 50 47 eller pr mail annamarie.bach@gmail.com