Referater


Frieser Avl DK

Generalforsamling lørdag den 27. januar 2018

afholdt ved Helle og Flemming i Juelsminde

 

 

Der var mødt 14 personer op til generalforsamlingen.

 

1.      Karl Sahl blev valgt til dirigent.

2.      Jytte L. Nielsen blev valgt til stemmetæller.

3.      Formanden berettede om det forløbne år (se bilag: formandens beretning) - godkendt.

4.      Regnskabet 2017 blev fremlagt af Flemming - godkendt.

5.      Ingen indkomne forslag

6.      Ingen ændring af kontingent, som fremover stadig vil være 100 kr. årligt.

7.      Flemming Andersen og Melisa Mark Nielsen var på valg.
Flemming ønskede ikke genvalg, og Melisa fortsætter endnu en periode. Merete Schwartz træder ind i bestyrelsen.
Konstituering vil foregå hurtigst muligt pr tlf.

8.      Suppleant Pia Frank ønsker genvalg.

9.      Revisor Helle Fynbo og revisor suppleant Jytte Nielsen. Begge blev på ny                      valgt.

10.  Evt.

Der blev talt om foredrag med Ids ved forbesigtigelsen i Holland sidst i november.
Line foreslår et besøg hos Andreas Helgstrand.

 

                                              

                            Vi alle takker for en hyggelig dag med god stemning og meget Friesersnak.

Vi takker Flemming og Helle (selvom hun ikke var hjemme) mange gange for husly og som altid for fremragende god behandling .

 

 

JW/27.01.2018

 

Formandens beretning – 2018

 

2017 har været et begivenhedsrigt år for Frieseravl, og der har været nogle gode tilbud til vores medlemmer.

 

Kåring

Der blev afholdt én kåring i år i Dansk Frieserforbund, og blev afholdt i sammen med DFF’s 30 års jubilæum.  

Ud over flotte shows og en god fest var der på kåringen knap 90 heste tilmeldt - hvoraf blev ca. halvdelen stillet af medlemmer af Frieseravl, og af dem var der alene på følsiden 20 ud af 30 stillet af medlemmer af Frieseravl.

 

Man skal huske på at uanset kåringsgrad, så er det den samme fantastiske hest, man har med hjem efter kåring – men når det er sagt, så er jeg også nødt til at fremhæve de flotte resultater, der er leveret på kåringsbanerne.

 

·         Føl: 5 1.ste pr. føl, og 12 2.nd. pr. føl

·         Hopper:  9 første pr. hopper (heraf 3 nyudnævnt Kroon) og 5 2. pr.  er rigtig flotte resultater

·         Derudover var der flot deltagelse på centralkåring – og fine resultater på PAVO FRYSO cup.

·         På hingstesiden har de danske hingste virkelig vist flaget – i 2017 har der være 3 dansk avlede hingste været i 70-dages test – alle var helt med fremme – men blev desværre skilt fra til allersidst

·         I 2018 er der 1 hingst, der er gået videre til 70 dages test

 

Virkelig flotte resultater, der viser den rivende udvikling dansk frieseravl er inde i.

 

Aftaler med hingstestationer

I Frieseravl har vi i 2017 haft aftaler med De Nieuwe Heuvel, Henswoude, De Holm (Nu Heuker BV), og Jelmer Chardon. Hingstestationer, der har virkelig stærke hingste – og stationer, der har være flittigt brugt af vores medlemmer.

I 2018 har vi pt. aftaler med Jelmer Chardon, Henswoude og Heuker BV (tidligere De Holm). Vi arbejder på at få en eller to stationer mere med, men det gælder også om ikke at få for mange med, da vi også skal kunne lægge et tilfredsstillende antal bedækninger hos alle dem, vi har aftaler med.

 

Aktiviteter

I samarbejde med DFF lagde vi stærkt ud med hingsteshow – hvor Henswoude og Jelmer Chardon viste ikke mindre end 7 avlsgodkendte hingste. Et flot besøgt arrangement, hvor gæsterne fik en stor oplevelse og havde mulighed at komme helt tæt på de flotte heste.

I november - i forbindelse med 1 besigtigelse af hingste i Dracthen - havde vi i samarbejde med KFPS en klinik, hvor vi diskuterede avl, udvælgelse af hingste – og avlsstrategi i almindelighed. Et meget lærerigt arrangement, som vi håber på at kunne gentage. Desværre var der ikke så mange deltagere, men vi håber på flere deltagere næste gang.

 

I februar 2018 er der så aftalt en avlsclinic, hvor vi har gjort et scoop, og fået Bauke de Boer med som hovedtaler. Et arrangement, som vi glæder os meget til, og hvor vi håber på stor deltagelse – specielt, fordi vi her har en helt unik mulighed for at få en indsigt i avl, blodlinier, de enkelte hingste bidrag, m.m.

 

Sluttelig vil jeg gerne ønske alle en rigtig god avlssæson, og jeg håber på, at vi alle får nogle sunde raske føl.

 

 

 


Generalforsamling 2017

En vellykket generalforsamling blev afholdt hos Helle og Flemming søndag den 29/1-2017, hvor der blev vendt mange gode ting mht. avl, kåring, sport, osv.

Efterfølgende kontituerede bestyrelsen sig, da Jannie Winberg i efteråret trådte ind i bestyrelsen fra suppleant, da vi mistede Helle. Som ny suppleant siger vi velkommen til Pia Frank.

 

Formandens beretning:

Generalforsamling, Dansk Frieseravl

 

Formandens beretning                                                                                            Januar 2017


Året 2016 var et år, der har bød på mange store oplevelser, men også et år der i altoverskyggende grad blev præget af, at vores kasserer gennem mange år, Helle May Svenningsen, pludselig og uden varsel gik bort.

Helle, som vi alle kendte som en glad, positiv og vellidt person, en engageret avler og bestyrelsesmedlem. At Helle gik bort, alt for tidligt - og uden varsel - viser virkelig, at vi skal nyde hvert sekund, vi har. Skal vi ære Helle’s minde ved at holde et øjebliks stilhed.

Ser vi på 2016, så har der i foreningen været god aktivitet. Dertil kommer, at jeg synes at fornemme en svagt spirende optimisme blandt avlerne. Dette gør jeg med baggrund i den aktivitet, der har været gennem hele året - både i form af deltagerantallet til de forskellige arrangementer, men ikke mindst på antal fødte føl, og specielt antallet af insemineringer i 2016. Dette vil jeg komme ind på senere.

 

Aktiviteter

Vi satte dagsorden for en god avlssæson i februar måned, hvor vi i samarbejde med Dansk Frieser Forbund og Hingstestationen Henswoude afholdte et show, hvor der blev vist avlsgodkendte hingste af høj kvalitet. Et meget flot og velbesøgt arrangement, som vi alle kan være meget stolte af.

Et besøgstal på over 300 viser også det store interesse, der er for racen - og generelt for arrangementer som disse, hvor Frieseren vises frem.

Dertil kommer, at det, at vi kan få hingstestationer til at rejse til Danmark for at vise deres hingste, er også tegn på, at der hos hingsteholderen er interesse for, hvad der sker i Danmark.

 

Der har været afholdt 2 kåringer i 2016. En kåring i Ringsted på Sjælland, og en kåring i Middelfart på Fyn. På begge kåringer har vores medlemmer repræsenteret avlen fremragende, og der blev flotte resultater.

Derudover har vores medlemmer deltaget i arrangementer i Holland, Centralkåring/hoppekåring, PAVO/FRYSO Cup, ABFP test, samt Hingstekårings første besigtigelse. Generelt for disse var, at vores medlemmer opnåede fantastiske resultater.

 

Vi har i 2016 haft aftaler med 4 hingstestationer: Henswoude, De Holm, Stal Chardon, De Nieuwe Heuvel.

For mig er det glædeligt, at alle fire stationer nåede et antal bedækninger, som gør, at alle avlende medlemmer får rabat på inseminering fra netop disse fire hingstestationer.  Dette skyldes bl.a., at hingsteholderne selvfølgelig har nogle gode hingste, der matcher vores hopper, men også at vi har en stor fremgang i antallet af bedækninger i forhold til 2015.

En lille sidebemærkning til aftalerne 2016, så sparede medlemmerne DKK 52.000 via de rabataftaler, vi har med hingstestationerne – det er da godt!

 

Resultater – og lidt statistik

Opsummeret vil jeg her præsentere tal for ovennævnte.

·         Medlemsstatistik

o   Vi repræsenterer minimum 85 hopper – 77% er STER eller bedre

o   Der blev født minimum 35 føl i 2016

o   Vi inseminerede minimum 55 hopper i 2016

o   Vi forventer, at der skal minimum 22 3års hopper til kåring i 2017 – samt flere ældre hopper.

 

·         Kåringsresultater

o   Første præmie føl/ungheste 6 stk.

o   Anden præmie føl/ungheste 11 stk.

o   Første præmie STER – 3 stk. – og 2 KRON

o   Anden præmie STER 2 stk.

o   Tredie præmie stb. 3 stk.

 

·         ABFP test

o   2 deltagende heste – med flotte resultater (83,5 og 77,0)

 

·         CK

o   5 deltagende heste – alle med flotte placeringer – en model hoppe som bedste resultat

o   2 heste kvalificeret til finalen I PAVO/FRYSO CUP – begge præsterede flotte resultater. En gruppevinder, og en fik placering som nr. 3 sin gruppe.

 

·         Første besigtigelse hingstekåring

o   To ud af tre kvalificeret til anden runden i Leeuwarden

 

·         Anden og tredje besigtigelse i Leeuwarden

o   To kvalificeret til 70 dages test

I forlængelse heraf, så vil jeg sige STORT tillykke til Lisbet, samt Heidi og Jørgen – for ikke blot kvalificerede de sig til anden og tredje besigtigelse i Leeuwarden – men begge kvalificerede sig også til 70 dags test. Det er imponerende flot, og jeg er rigtig stolt, og at vi kan præstere så flotte resultater. Jeg ønsker Lisbet, Heidi og Jørgen alt muligt held med de to flotte hingste, når de skal i test.

 

Aftaler 2017

Ser vi videre ind i 2017, så har vi igen lavet rabataftaler på inseminering med hingste fra

Henswoude, De Holm, Stal Chardon, De Nieuwe Heuvel.

Aftalen, som ligger i år, er sammensat anderledes end aftalerne i 2016. Dette skyldes, at vi har et ønske om forlods at dække en del de faste omkostninger, hingsteholderen har tapning mv.

Aftalen er overordnet som følger: Sammen med første leverance af sæd fremsendes faktura på 250 Euro. Den skal betales hurtigst muligt. Såfremt hoppen bliver drægtig fremsendes en ny regning på bruttopris, minus 20% - minus 250 Euro. Dertil kommer evt. regning på transport. Vi opnår dermed fortsat 20% i rabat, hvis vi kan levere tre eller flere insemineringer ved samme hingstestation. Hvis hoppen ikke bliver drægtig, fremsendes der ikke flere fakturaer ud over den på de 250 euro.

Aftalen i detaljer vil kunne læses på vores hjemmeside. Alternativ kan bestyrelsen kontaktes for gennemgang.

Som noget nyt har vi derudover lavet aftale med Henswoude og De Nieuwe Heuvel angående favorable priser på kåringstræning. Her kan man kontakte bestyrelsen for en gennemgang af aftalen og pris.

 

Valg af hingst – NYT FRA KFPS

Når der skal vælges hingst, vil vi gerne slå et slag for, at I undersøger og nærlæser de statistikker, der findes på KFPS hjemmeside.

 Èt er stamtavler, indavl pct., beslægtskab pct. og linescorer, som rigtig mange kender til og er fortrolige med.

Som noget nyt kan der på hingste godkendt i 2014 læses, hvorvidt de er bærer af gener, der fremprovokerer dværgvækst eller vandhoved. Et forkert hoppe/hingst match (hvis begge er bærer af f.eks. vandhoved), kan resultere i abort eller endnu værre - at hoppen også dør. Det skal bemærkes, at en hingst, der er bærer, sagtens kan anvendes til en hoppe, der ikke er bærer. Her er det vigtig, at man som avler kender sit materiale og gør sig sine overvejelser.

 

For hingste, der er godkendt i 2015, kan der ydermere læses, hvorvidt de har anmærkninger i røntgen. Frem til 2014 tillod KFPS ikke avlshingste at have anmærkninger i røntgen. Fra 2014 tillades hingste med anmærkning i røntgen at blive avlsgodkendt. I dette tilfælde er der her tale om en lettere grad af OCD. I hvilken grad OCD er arvelig er der delte meninger om, men også her er det vigtig, at man som avler kender sit hoppemateriale og gør sig sine overvejelser om valg af hingst.

 

2017 - andet

Vi gentager succesen fra sidste år, og i samarbejde med Dansk Frieser Forbund og Hingstestationen Henswoude samt en ny stald - Stal Chardon - afholder et show, hvor der bliver vist avlsgodkendte hingste af høj kvalitet. Der vises 7 hingste i alt - blandet reservechampion Nane 492 og Horse of the year Eise 489. Alle vises for hånd – og ridende eller for vogn. Et brag af et event.

 

Så barsler vi med at organisere en tur til første besigtigelse, hvor vi sammen ser præsentation af hingste de sidste to dage – dvs. første og anden årgang af de nyeste hingste. Samtidig med forsøger vi at få en KFPS dommer til at holde foredrag de to aftner efter kåring. Dette vender vi også tilbage med.

 

Så er det jo året, hvor DFF har 30 års jubilæum. Vi ser frem til et brag af et arrangement, og jeg håber, at rigtigt mange vil slå et slag forbi og se vores fantastiske heste.

 

Sluttelig vil jeg gerne ønske alle en rigtig god avlssæson - med håbet om, at vi får nogle sunde og raske føl.

 

 

::::::::::::::::::


Generalforsamling lørdag den 06. februar 2016

afholdt ved Helle og Flemming i Juelsminde

 

Der var mødt 13 personer op til generalforsamlingen.

 

1.       Klaus Christensen blev valgt til dirigent.

2.      Klaus Christensen blev valgt til stemmetællere.

3.      Formanden berettede om det forløbne år (se bilag: formandens beretning).

4.      Regnskabet 2015 blev fremlagt af kassereren og godkendt.

5.     Indkomne forslag fra bestyrelsen om ændringer af §5 i vedtægterne blev godkendt.

6.     Ingen ændring af kontingent, som fremover stadig vil være 100 kr. årligt.

7.     Flemming Andersen og Susanne Poulsen var på valg. Susanne ønskede ikke genvalg og Melisa Mark Nielsen blev valgt i stedet. Flemming blev valgt i endnu en periode.

8.     Suppleant Jørgen Jørgensen ønskede ikke genvalg og Jannie Winberg blev valgt.

9.     Revisor Helle Fynbo og revisor suppleant Jytte Nielsen. Begge blev på ny valgt.

10.   Evt.

Der blev talt om salg af vore heste, betydningen af informationer om heste m.m.  som skal bruges til forhandlinger af aftaler med hingstestationer og et evt. foredrag til efteråret.

 

Den nye bestyrelse er som nedenstående:

 

Formand:                     Howard Gjørup

Næstformand:             Flemming Andersen

Sekretær/web:             Melisa Mark Nielsen

Kasserer:                     Helle May Svenningsen

Bestyrelsesmedlem:    Anders Henriksen

Suppleant/web:           Jannie Winberg

Revisor:                      Helle Fynbo

Revisor suppleant:     Jytte Nielsen

 

Vi alle takker for en hyggelig dag med god stemning og meget friesersnak.

Vi takker Flemming og Helle mange gange for husly og som altid for fremragende god behandling .

 

HMS/06.02.16.


Formandens beretning - februar 2016

 

Året 2015 har været et begivenhedsrigt år for Dansk Frieseravl og foreningens medlemmer.

Et begivenhedsrigt år i Frieseravl som forening,

·         Vi har igen i år formået at fastholde antallet af gamle medlemmer samt at kunne præstere en stadig tilvækst af nye medlemmer, som vi i øvrigt byder meget velkommen i vores forening.  

·         Det faktum at vi ikke blot kan fastholde men også udvide, viser i al sin tydelighed, at vi har vores berettigelse som forening.  Ikke blot fordi vores medlemmer mærker medlemsskabet i form at direkte besparelser, men også fordi vi bakker op omkring, og kun kan optage medlemmer, der avler på KFPS godkendte hingste.  Dermed er vi også med til at fremme avlen af Frieseren i Danmark.

·         Det er dejligt at se, at vores medlemmer spænder fra medlemmer med en enkelt hoppe, til medlemmer med -6 hopper. Uanset størrelse så bidrager alle til at fremme avlen af Frieseren, og medvirkende til at vi har muligheden for at forhandle gunstige aftaler på plads.

·         Vi har i avlssæsonen 2015 haft aftaler med flere hingsteholdere. Henswoude, Gasterland, De Holm, De neuve Huevel, De schoone Weide og Ancilla Bruggink.

·         Aftaler der ved 3 eller flere bedækninger hos den enkelte station udløser rabat på 20%, og som det nye;  ved ikke drægtighed 0% i rabat, men til gengæld gratis inseminering det følgende år. Aftaler hvor vi både tilgodeser os som avlere, men også aftaler, hvor vi lægger op til et seriøst samarbejde.

·         Når vi indgår aftaler, vil vi selvfølgelig gerne indgå aftaler med så mange hingstestationer som muligt, men det er også en balancegang, da vi også skal tænke på, at der mindst lægges 3 bedækninger hos den enkelte station for at rabatten udløses. Det lykkedes hos alle – bortset fra Gasterland, hvilke for mig var en overraskelse, da de repræsenterer mange gode hingste.

·         Ser vi på lidt tal, så er der 48 medlemmer, 114 hopper hvoraf 83 af disse er STER kåret eller bedre. Mindst 40 gange har aftalen udløst rabat, og omregnet har aftalerne sparet vores medlemmer for I alt 48.000 kr. Dertil skal nævnes at der er 7 medlemmer som har bedækninger til gode grundet manglende drægtighed.  Jeg synes det er tal, der taler for sig selv

·         Markedsføring i form af en bagsideannonce på kåringskataloget. Disse annoncer markedsførte også de hingstestationer vi har aftaler med, hvilket i øvrigt faldt i rigtig god jord hos disse.

·         Endelige har vi i år et samarbejde med DFF og Henswoude, hvor der efter generalforsamling fremvises 4 avlsgodkendte hingste, samt et endnu ukendt antal kvalitets salgsheste.

Et begivenhedsrigt år i Frieseravls medlemmer

·         På kåringspladserne har vi set forenings medlemmer fremvise rigtig flotte kvalitetsheste frem, både hvad angår føl, plage, og voksne heste.  Dette resulterede også i, at foreningens medlemmer løb med både champion og reserve champion for 3 års og ældre, SAMT ungheste – på BEGGE kåringer.

·         Ser vi på præmieringen så taler de også for sig selv.

o   Blandt 3 års og ældre; 11 Stambog uden præmiering, 14 STER, 1 KRON, 1 MODEL,

o   Blandt føl og ungheste:  8. 1. ste præmie, 8. 2.nd præmie, 2.  3rd præmie

o   IBOP 1 71P, 1 77 P og 1 88 P

o   Repræsentation og flot 3 plads ved gangsart championat for 4 års hopper i Holland

o   Endelig blev to hopper Preferent, som følge af gode kåringsresultater på afkom

·         Et er de flotte resultater på pladserne, et andet er at se og opleve den gode stemning, sammenhold og vilje til at hjælpe hinanden. Hvis der er en konkurrence kørende, er den svært at finde. Dette sammenhold er vigtigt at bygge videre på.

·         Stort tillykke til ALLE...

 

Ser vi ind i 2016, så har vi gang i lidt forskelligt

·         Som nævnt et arrangement samarbejde med DFF og Henswoude i forlængelse af DFF generalforsamling

·         Foredrag i Oktober – blodlinier, hingstestammer  med hingsteholder og medlem af KFPS bestyrelse

·         Aftaler med hingstestationer her er der indgået aftaler med følgende

o   Henswoude

o   De Holm

o   Stal Chardon

o   De Nieve Heuvel

 

·         Aftalerne samme som 2015, dog forbedret på et enkelt punkt. Såfremt vi sender hopper til inseminering i Holland, så skal hingstestationen arbejde på at vi får samme inseminering/scanning prisaftale som hingstestationen har med den lokale dyrlæge.

·         En lille bøn – husk at betale hingstestationerne rettidigt – samarbejde går begge veje. Vil vi haveen god aftale, skal vi også ”opføre os pænt”

 

Derudover håber og tror vi på, at medlemmerne igen i år vil vise nogle flotte kvalitetsheste frem på kåringspladserne, og gøre sit til at vi også her får nogle fantastiske dage.

 

Dette var ordene...


Bestyrelsesmøde den 7. Juni 2015

Telefonmøde

Deltagere:        FA, AH, HG og HMS

Fraværende:    SP og JJ

 

- Medlemmer

Vi er 46 medlemmer – 10 nye i 2015 – 3 udmeldt

 

- Insemineringer

Helle sender heste- og medlemslister løbende til hingsteholderne.

Vi har kun fået 10 blanketter retur fra medlemmer. Man får muligvis ikke rabatten, hvis man ikke sender en bestillingsblanket. Bestillingsarket skal bruges ved bestilling af sæd/hingst, og skalsendes både til Frieseravl og hingsteholder.

Omkring den 01.09.15. laver Helle en mail til alle medlemmer.

* Dem, som ikke har sendt bestillingsark, skal lave en sådan og sende til os. 

* Dem, som ikke har fået hoppen drægtig skal også melde sig, så vi kan få en faktura med de 20 % - hvis man ønsker ombedækning året efter.

* Har man fået føl, må man også gerne fortælle os det.

* Bruger man andre stationer end dem, vi har aftale med?

Frieseravl skal vide hvilke hingste, der bliver brugt, og hvor mange bedækninger, der er årligt - så har vi nemmere ved at forhandle gode aftaler fremover.

 

- Hingstestationer

Ud fra tilbagemelding af ovenstående mail, kan vi drøfte, om der er flere, og hvilke hingstestationer vi ønsker at få aftale med.

Vi skal gerne have alt på plads i november/december med hensyn til aftaler i 2016 - Så kan rabatordningerne sendes sammen med fakturaen i dec/jan.

 

- Annonce i kåringskatalog

Vi har besluttet at annoncere i Kåringskataloget. Helle laver oplæg til annonce. Helle tager kontakt til DFF ang. deadline og str. på annoncen.

Næste møde den 20. September 2015

 HMS


Bestyrelsesmøde den 27. Marts 2015

Hos Flemming

Deltagere:        FA, AH, HG og HMS

Fraværende:    SP og JJ

 

- Rabataftale

Rabataftale finpudses og skal bruges fremover ved indgåelse af aftaler med hingsteholdere.

 

- Opdateringer af lister m.m.

Helle sender heste- og medlemslister løbende til hingsteholderne.

Helle laver en bestillingsark som skal bruges ved bestilling af sæd/hingst, og som skal sendes både til FrieserAvl og hingsteholder.

FrieserAvl skal vide hvilke hingste der bliver brugt og hvor mange bedækninger der er årligt.

 

Helle laver en liste med rabatordninger ved de forskellige hingsteholdere, som vil blive sendt

ud til medlemmerne sammen med bestillingsark og info.

Vi vil gerne vide hvor mange føl der bliver født i vor forening.

 

- Medlemmere/markedsføring

Der er pt. 44 medlemmere – heraf 7 nye medlemmer i 2015.

Helle skal have adgang til hjemmeside så denne kan blive opdateret med medlemmer.

Vi skal være mere synlige på facebook.

Blev enige om at købe en annonce i kåringsbladet på de 2 kåringer i 2015.

 

- Bordet rundt

Forslag om at indhente tilbud til samkørsel af hopper til NL. – Anders indhenter tilbud.

Næste møde den 7. Juni 2015

 

  HMS


Referat af Generalforsamling den 7. marts 2015 i FrieserAvl DK

 

1. Valg af dirigent tilgik Jane Aarup

2.  Valg af stemme-tæller tilgik Jytte Nielsen

3. Beretning for det forløbne år 2014 af Jane Aarup blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 2014 ved Helle Fynbo blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag var modtaget.

6. Godkendelse af kontingentsatser. Godkendt med samme satser for året 2015.

7. Valg: Ny bestyrelse blev:

Formand: Howard Gjørup

Næstformand: Anders Henriksen

Sekretær: Susanne Poulsen

Kasserer: Helle May Svenningsen

Menig: Flemming Andersen

8. Valg af suppleant blev Jørgen Jørgensen.

9. Valg er revisor blev Helle Fynbo

Valg af revisorsuppleant blev Jytte Nielsen

10.  Eventuelt.

Flere ting blev forelagt:

Åbent Hus.

Aftale med hingstestationer.

Genfejl på Friesere.

Vi  siger  TAK  til de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jane Aarup og Erik Nystrøm, for deres indsats ibestyrelsesarbejdet.


Beretning FrieserAvl DK 2014

af Formand Jane Aarup

 

2014 har på aktivitetssiden af denne forening igen været meget stille – Det må tages som et tegn på, at vi alle har meget at se til.

På resultatsiden har det været et rigtigt godt år !!

På årets kåringer har det været gode resultater at høste for foreningens medlemmer og medlemmerne har præsenteret deres bedste afkom.

Jeg har sædvanen tro set lidt på tallene, og det er imponerende:

Det er blevet til intet mindre end:

7 stk. 1. præmier

13 stk. 2. præmier

21 stk. 2. præmier

6 stk. stambog

3 stk. 1. præmier ster-hopper

6 stk. 2. præmier hopper og vallakker

2 stk. KROON-hopper

Champion Øst, Lisanne v.d. Olde Mette Moate

Reserve Champion Øst, Truus v/d Slothoeve

Ung Champion Øst, My Lady Birkemose

Reserve Ung Champion Øst, Pricilla Fleur fra Frieserstalden

Vi siger STORT tillykke med de strålende resultater – det er fantastisk at følge de gode danske heste.

Fornyet aftaler med hingsteholdere er på plads med følgende hingstestationer:

Henswoude

Swarte Paard

Gasterland

De Holm

De Shöene Wiede


Generalforsamling den 25. januar 2014

hos Helle og Flemming, Juelsminde.

 

1.       Jane vælges som dirigent

2.       Jytte og :::::::::::::::::::

3.       Formandens beretning, godkendt. Kommentar til beretning: HUSK, skriv til Frieseravl.dk, hvis man laver aftaler med hingstestationer om brug af hingste. Det kan komme Frieseravl.dks medlemmer tilgode. Foreningen skal sørge for , at få indskrevet i aftalerne , at i tilfælde af hoppen kaster, da GRATIS bedækning året efter. Ligeledes, skal Frieseravl.dk have udarbejdet et fælles aftaleoplæg til hingstestationerne.

4.       Regnskab godkendt

5.       Ingen indkomne forslag

6.       Kontingentsatser uændret, godkendes

7.       Susanne Poulsen og Flemming Jørgensen genvælges og erstatning for Charlotte Larsens udtrædelse af bestyrelsen bliver Anders Henriksen. Anders vælges for Charlottes periode, dvs. Anders er på valg næste generalforsamling.

8.       Suppleant vælges Howard Gjørup

9.       Helle Fynbo og Jytte Nielsen genvælges som henholdsvis revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt. Forslag om brug for et hingstestationskort. Dette vil Howard udfærdige.

Desuden, er der forslag til administrator : Jannie Winberg, som tilbyder administration af Facebook og hjemmesiden. Helle Svenningsen vil  gerne fortsat hjælpe med regnskab. Begge forslag godkendes. På forhånd tak for hjælpen til begge.


Beretning 2013 

 

2013 har på aktivitetssiden af denne forening været meget stille – dels som advaret på sidste generalforsamling på grund af tidsmangel i bestyrelsen – dels på grund af mangel på initiativ fra medlemmerne.

Det må tages som et tegn på at vi alle har meget at se til.

Jeg er personlig af den opfattelse at vi sagtens kan have år hvor vi er lidt stille og vi kan have år hvor vi er mere aktive.

Det vil jeg komme tilbage til.

Det må tages som et tegn på at vi alle har meget at se til.

Jeg er personlig af den opfattelse, at vi sagtens kan have år hvor vi er lidt stille og vi kan have år hvor vi er mere aktive.

Det vil jeg komme tilbage til.

 

På resultatssiden har det været et super godt år!!

 

På årets kåringer har der været gode resultater at høste for foreningens medlemmer og medlemmer har præsenteret deres absolut bedste afkom-

 

Jeg har sædvanen tro set lidt på tallene og det er imponerende:

 

Det er blevet til intet mindre end:

10      1. præmier

9        2. Præmier

10      3. præmier

5        uden præmier – men for hopper optaget i stambogen – med undtagelse af 1

3 STER Hopper 2 1p en 2p

2 STER Hingste – begge med i Leeuwarden

 

2 foreløbig Kroon – hvor 1 har fået sin kroon – 1 direkte KROON

2 SPORT

 

2 Ung champion

1 reserve ung champion

1 champion

2 reserve champions

 

Både Dryske og Jotine klarede sig rigtig godt til centralkåringen I efteråret – og var begge med I Championatet – og blev 3 bedst I deres klasse.

For Jotine er det 4. år i træk, hun er med i championatet.

 

Vi siger STORT tillykke med det stålende resultater – det er fantastisk at følge de gode danske heste.

 

Vi prøver at vedligeholde vores liste over vores avlshopper, den der gerne skal hjælpe os med at forhandle bedst mulige aftaler hjem.

Hvis du køber, sælger eller kårer heste – bedes dette oplyses til sekretæren – gerne minimum en gang om året bedst ved årsskiftet.

 

Vi har aftalt nogle stærkere rammer om disse lister – da det desværre har vist sig at vi ikke er alt for gode til at sende oplysningerne til foreningen.

 

Vi tar gerne imod rettelser idag J

 

Vi er blevet enige om at lave alle vores aftaler med hingste på skrift – og nummerere dem – derved bliver det vigtigt at referere til nummeret når man bestiller sæd.

Ydermere har vi en anmodning – såfremt der er nogle der laver selvstændige aftaler med hingsteholdere – hvilket man selvfølgelig er velkommen til – så er det vigtigt at antallet at bedækninger tæller med i vores fælles aftale – herved kan de små stadig få fordel af de store – dog uden at de store taber ved det.

 

I bestyrelsen ligger vi stadig inde med en række nye idéer til møder/kurser – men må konstatere at det er vanskelig at finde tiden og resourcerne til at førerer dem ud i livet.

 

Hvis der er nogle der brænder for at arrangerer kurser m.v. vil vi meget gerne have supporten.

 

Som I sikkert har læst har vi mistet nogle bestyrelsesmedlemmer i slutningen af året – det gør at vi skal vælge nogle nye på posterne.

Det er vigtigt at vi alle bliver enige om, hvilke forventninger vi har til hinanden – derved er der der færre der bliver skuffede.

Jeg vil meget gerne minde alle om – uden at dette skal være en irettesættelse – om vores værdier – det er utrolig vigtigt, at vi alle kan være i stue med hinanden og såfremt man har et problem med en eller anden – så få det ordnet ansigt til ansigt – det er det bedste.

 

Som nævnt i starten – mener jeg godt at foreningen – såfremt dette er, hvad alle ønsker kan fortsætte med et knap så aktivt niveau – hvis ingen har energi til mere – MEN jeg mener, det er utroligt vigtigt, at vi beholder, hvad vi har skabt – så vi kan bygge videre, når tiden kommer.

 

Vi kan også byde velkommen til nogle nye medlemmer, vi har fået i løbet af året der er gået – vi håber, at i kommer til at finde jer godt til rette hos os.

 

Som nævnt sidste år har vi lavet en fil med vores logo kan gives til medlemmer ved forespørgsel- til brug på reklamer, hjemmesider med videre.

Det ville være godt at kunne bringe vores logo frem som et kvalitets mærke.

 

Så er der kun tilbage at sige tak for året, der gik, og ønske det bedste for det kommende år i FrieserAvl DK.


Bestyrelsesmøde den 19.12.13 kl. 21 pr.telefon

 

Helle og Charlotte ønsker at fratræde bestyrelsen øjeblikkeligt.

Helle beholder bankkonto og hjemmeside, indtil generalforsamlingen den 25.01.14 ved Flemming.

Jane udsender faktura og indkaldelse til generalforsamlingen.

Helle sender regnskabet på USB til Jane.

Helle lægger alt vedrørende FrieserAvl på USB.

Erik indtræder i bestyrelsen på Helles plads.

Susanne og Flemming er på valg.

Jane forsøger fortsat at få fat i foredragsholder til generalforsamlingen.


Referat møde

 

Agenda:

1.     Skal foreningen fortsætte – er der interesse nok.

2.     Næste års aftaler

3.     Generalforsamling

 

1.

Selv om vi ikke er meget aktive, er der stadig enighed om at der er god mening i at forsætte.

Aktivitets niveauet holdes på det nødvendige – såfremt mere ønskes fra medlemmers side – opfordres alle medlemmer til at melde sig igen til at deltage  - eller til at stå for arrangementer.

 

2.

Aftaler med hingstestationer skal laves skriftelige.

Forhandling bør for fremtiden foregå i september – December

Rabat vil afhænge af hvilke hopper der er på medlemslisten pr. 1. Februar

Når der bestilles – skal der henvises til aftale nummer.

Jane laver oplæg til aftale.

 

3.

Generalforsamling bliver d. 25/1-2014 i Juelminde ved Flemming og Helle

Der forsøges at lave et foredrag inden – fra 11 – 13.00 – hvor ikke medlemmer kan deltage for en merpris.

Fra kl. 13. vil der være noget at spise og Generalforsamling – med betaling for spisning.

2 forslag til foredrag:

 

Plan A Hov og benstilling  - hvad skal man holde øje med og hvad kan der gøres – Jane søger kontakt med en foredragsholder.

 

Plan B Ormebehandling og gode råd – Flemming har mulighed for kontakt til en foredragsholder.


Beretning 2012

 

I 2012 supplerede vi vores aftale portefølje med Wijdewomer og het swarte paard.

Desværre har vi ikke formået at få Van Manen ind i folden.

 

Da brugen af vores DHL aftale er yderst minimal – vil denne ikke blive genforhandlet, med mindre der er en stor interesse heri.

 

Et ark med oversigten over de aftaler vi har vil udkomme i 2013.

 

Vi er kommet på facebook

 

Vores hjemmeside bliver løbende tilført opdateringer, emner og billeder.

Vi vil gerne stadig have gode billeder af heste til at sætte på siden.

Vi har indført et nyt menu punkt ”ting vi husker”

 

Vores nyhedsbrev er udkommet i 2012 med historier og nærmere beskrivelse af vores aftaler.

Hvis i sidder med gode historier der kan have interesse for vores medlemmer – så skriv et indlæg til Helle og historien kan komme i brevet ved næste udgivelse.

 

Vi prøver at vedligeholde vores liste over vores avlshopper, den der gerne skal hjælpe os med at forhandle bedst mulige aftaler hjem.

Hvis du køber, sælger eller kårer heste – bedes dette oplyses til sekretæren – gerne minimum en gang om året bedst ved årsskiftet.

 

I formiddags afholdte vi exteriør kursus, hvor Jørgen gav et fyldestgørende foredrag om hvorledes en ridehest helst skal være bygget.

For første gang inviterede vi ikke medlemmer

 

I bestyrelsen ligger vi inde med en række nye idéer til møder/kurser – men må konstatere at det er vanskelig at finde tiden og resourcerne til at førerer dem ud i livet.

 

Hvis der er nogle der brænder for at arrangerer kurser m.v. vil vi meget gerne have supporten.

 

Vi kan også byde velkommen til nogle nye medlemmer vi har fået i løbet af året der er gået – vi håber at i kommer til at finde jer godt til rette hos os.

 

I bestyrelsen har vi søgt at udstyre vores private hjemmesider med links til foreningens hjemmeside – da dette skulle hjælpe med at bringe os til top hos diverse søgemaskiner.

 

Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre det samme.

 

Som nævnt sidste år har vi lavet en fil med vores logo kan gives til medlemmer ved forespørgsel- til brug på reklamer, hjemmesider med videre.

Det ville være godt at kunne bringe vores logo frem som et kvalitets mærke.

 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle hjertelig tillykke med de fantastiske resultater til årets kåringer.

Blandt foreningens heste og fra solgte afkom tæller nu yderligere:

  Kåringer i DK

2 1p hingsteføl

4 2p hingsteføl

4 3p hingsteføl

1 hingsteføl uden præmie

3 2p hoppeføl

  Ung champion Øst.

1 1p STER

5 2p STER hopper

3 3p hopper

7 hopper i stambog

 

Kåring i Sverige

2 førstepræmier, en ster hoppe, bedste hoppe, young champ, reserve champ, bedste avler og afkomstsamling med en 1 pr

Kåring i Holland

2 2p. STER hopper

 

DRESSUR Finale

For første gang har DK været repræsenteret i championatet for unge, talentfulde dressurheste ved centralkåringen i Holland.

I gruppen 5-6 års hingste og vallakker, deltog ster hingsten Thijs S (Beart), redet af Ida Thomsen. Hingesten er danskavlet hos Stutteri Stasevang og ejet af Line og Howard Gjørup, Lienhesste.

Thijs og Ida havde kvalificeret sig med 76 p. ved de indledende kvalifikationer som blev afholdt på kåring Vest.

Den 14. September skulle finalen rides. Thijs og Ida var blandt de 3 bedste.

Den endelige placering blev først offentliggjort om eftermiddagen, hvor de 3 ekvipager blev repræsenteret på den store bane -og glæden var stor da de blev nr. 2 og fik en flot og meget positiv kritik.

 

Central kåring

Stort tillykke igen i år, da Jotine van de Olde Mette Moate stb. Model ejet of stut. Fynbo igen brillierede til Central kåringen i Holland og blev Champion 2012 for 7 års og ældre hopper.

Og blev nr 3 in all over championatet – lige efter en anden dansk avlet hoppe:

Caja Moeskaer avlet af Lars Klottrup Moeskær og ejet af P. Zeeleen i NL.

 

Hingste kåring

Athos Ellemose blev fremført til køre/ridetest den 14. august, da han ikke kunne være med til hingstekåringen i januar p.gra. af sygdom. Desværre, det var lige ved og så tæt på.  Der var kun 2 hingste som gik videre.

Men tillykke til Heidi og Jørgen – det er mægtigt flot at nå så langt.

 

I December gik Gilbert af Wesselton ejet af Erik og Tina Nystøm videre til 2. runde i Leeuwarden

Desværre gik han ikke videre herfra – men igen det er fantastisk at nå så langt.

 

Så er der kun tilbage at sige tak for året der gik, vi håber at kunne bringe flere fordele til jer i det nye år i FrieserAvl DK


Bestyrelsesmøde den 11. December 2012

Telefonmøde

Deltagere:       JA, CL, FA, EN og HMS

Fraværende:    SP

 

- Opfølgning på opgaver fra sidste møde

Mangler stadig vores vedtægter på engelsk.

 

- Aftaler opdateres

Helle sender heste- og medlemslister, på trods af at hestelisten ikke er opdateret.

Flemming/Jane kontakter hingsteholdere for aftaler i 2013

Helle laver en liste med rabatordninger ved de forskellige hingsteholdere, som vil blive sendt

ud til medlemmerne.

                                                                      

- Forslag til vedtægter

Charlotte laver forslag til vedtægterne. Dagsorden ændres og kontingent fastsættelse ændres.

 

- Arrangement

Flemming fortalte kort om eksteriørkurset, som skal holdes før generalforsamlingen, med Jørgen Finderup.

 

- Indkaldelse til generalforsamling

Helle skriver om man ønsker genvalg på indkaldelsen.

Helle sender indkaldelsen, nyhedsbrev, indbydelse og fakt. ud til medlemmerne inden jul.

 

- Evt.

Nye medlemmer 5 stk. og 1 udmeldelse.

Vi mangler oplysninger om ændringer i hestehold.

Jane vil informere om dette ved generalforsamlingen.

 

HMS


Bestyrelsesmøde den 11. September 2012

Telefonmøde

Deltagere:                                 JA, CL, SP, FA, EN og HMS

 

- Opfølgning på opgaver fra sidste møde

Referater er udprintet og underskrevet. Opbevares hos formand.

Mangler stadig vores vedtægter på engelsk.

 

- Brev fra medlemmer

Blev gennemgået og diskuteret.

Resultat bliver sendt på mail til medlemmer. - Jane

                                                                     

- Tilbud fra Pia Tang Ruus

Vi gerne takke og tage imod tilbuddet. - Jane

 

- Status på aftaler

Aftale med endnu en hingsteholder, stadig i gang med flere hingsteholdere. – Jane og Flemming

 

- Arrangementer

Der blev talt om at holde et eksteriørkursus i efteråret. Jørgen Finderup vil blive kontaktet. - Erik

 

- Evt.

Nyhedsbrev kommer når vi ved hvem champ. på vest blev. Forespørgelse ved DFF. – Helle

Nye medlemmer.

 

HMS


Generalforsamling lørdag den 28. januar 2012

afholdt ved Helle og Flemming i Juelsminde

 

Der var mødt 19 personer op, deriblandt to nye medlemmer, som blev budt velkommen.

 

1.    Morten Vissing blev valgt til dirigent.

2.    Howard og Helle F. blev valgt til stemmetællere.

3.    Formanden berettede om det forløbne år. Se nedenstående.

4.    Regnskabet 2011 blev fremlagt af kassereren og godkendt.

5.    Ingen indkomne forslag.

6.    Ingen ændring af kontingent, som fremover stadig vil være 100 kr. årligt.

7.    Flemming Andersen og Susanne Poulsen var på valg.

       Begge ønskede genvalg. Begge blev valgt igen.

8.    Suppleant Erik Nystrøm ønskede ligeledes genvalg og blev valgt.

9.    Revisor Helle Fynbo og revisor suppleant 

       Jytte Nielsen. Begge blev på ny valgt.

10.  Evt.

 

A.

Jane Aarup forespurgte medlemmernes mening ang. en indkaldelse til et møde med lokalforeningerne og DFF hun havde fået. Konklusionen var at vi skulle deltage, og da Frieser Avl DK ikke er underlagt DFF, vil vi pointere dette inden mødet den 18.02.2012. Ligeledes vil der blive lavet referat af mødet.

 

B.

Der blev spurgt om de nye regler vedr. vaccinationer. Man var i tvivl om det kun vil gælde ved stævner under FEI. Kommer dette til at gælde for kåringer m.m.? Vi vil kontakte KFPS for at høre hvilken holdning de har.

 

C.

De gule pas er ugyldige og man bliver nødt til at få et rødt mod betaling.

Vi vil kontakte KFPS – måske vi kan få et tilbud ved flere pas, der skal erstattes.

 

D.

Aktiviteter blev diskuteret. Bla. kursus/seminar om orm/avl/føl evt. med en NL dyrlæge som Howard og Line kender eller en fra avlerudvalget i NL som Flemming er medlem af.

 

Bestyrelsen er således uændret og er som nedenstående:

 

Formand                                     Jane Aarup

Næstformand                             Charlotte Larsen

Sekretær                                     Helle May Svenningsen

Kasserer                                     Susanne Poulsen

Bestyrelsesmedlem                     Flemming Andersen

Suppleant                                   Erik Nystrøm

Revisor                                       Helle Fynbo

Revisor suppleant                       Jytte Nielsen

 

Vi alle takker for en hyggelig dag med god stemning og meget friesersnak.

Vi takker Flemming og Helle mange gange for husly og som altid for fremragende god behandling .

 

HMS


Beretning 2011

 

Vi startede vores første år med at oprette en hjemmeside og Helle fik lavet et rigtig godt og beskrivende logo.

Hjemmesiden er løbende blevet tilført emner og billeder – dertil også et sponsoreret link til en opfok station i Holland, som gerne ville reklamere på hjemmesiden, mod klækkelig betaling selvfølgelig.

Bestyrelsen er blevet enig om, at der for medlemmer af FrieserAvl DK kan laves reklame på hjemmesiden for et minimalt beløb, men alle kan have et link til deres hjemmeside, såfremt det ønskes.

Vi vil gerne stadig have gode billeder af heste til at sætte på siden.

 

Der er blevet lavet rabataftaler med Hingstestationerne Henswoude og De Nieuwe Heuvel og kontakt er taget til yderligere 3 af de større hingstestationer.

 

Transportaftalen med DHL kom også i hus, hvilket betyder at vi kan sende fra dag til dag – de fleste steder med levering inden kl. 12 – til en yderst konkurrencedygtig pris.

 

Vi lavede en oversættelse af vores vedtægter, der på opfordring blev sendt til KFPS for information om vores formål. KFPS udtrykte stor forståelse for vores hensigt.

 

Et nyhedsbrev er kommet til verdenen, hvor vi skriver både nyheder og medlemmernes historier.

Vi har her fulgt historier fra vores medlemmer ved særlige begivenheder.

Hvis i sidder med gode historier, der kan have interesse for vores medlemmer – så skriv et indlæg til Helle og historien kan komme i brevet ved næste udgivelse.

 

Vi har samlet en liste over vores avlshopper, der gerne skal hjælpe os med at forhandle bedst mulige aftaler hjem.

Hvis du køber, sælger eller kårer heste – bedes dette oplyses til sekretæren – gerne minimum en gang om året.

 

I November afholdt vi et avls kursus, hvor Heidi Jørgensen gav et grundigt og interessant indlæg, om vejen op igennem hingstelinierne og om de kvaliteter de enkelte linier kan give vore nuværende avl.

Vi takker Heidi for hendes tid – og håber, at vi kan trække på hende en anden gang.

 

I bestyrelsen ligger vi inde med en række nye idéer til møder/kurser – men vil her gerne komme med en opfordring;

Hvis man ligger inde med gode idéer til kurser – eller hvis man ønsker at afholde et kursus – skal alle være velkommende – vi skal nok være behjælpelige med arrangementet og information til resten af medlemmerne.

 

Vi kan også byde velkommen til de nye medlemmer, vi har fået i løbet af året der er gået – vi håber, at i kommer til, at finde jer godt til rette hos os.

 

Foreningen er ligeledes oprettet på facebook – med det formål at gøre os mere kendte.

I bestyrelsen har vi søgt, at udstyre vores private hjemmesider med links til foreningens hjemmeside – da dette skulle hjælpe med at bringe os til top hos diverse søgemaskiner.

Vi opfordrer alle medlemmer til at gøre det samme.

 

Helle har arbejdet med teksten på vores hjemmeside – så den gerne skulle gøre det samme.

 

Samtidigt arbejder vi på at en fil med vores logo kan gives til samtlige medlemmer  ved forespørgsel - til brug på reklamer, hjemmesider med videre.

Det ville være godt, at kunne bringe vores logo frem som et kvalitets mærke.

 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle hjertelig tillykke med de fantastiske resultater til årets kåringer.

Blandt foreningens egne heste samt de heste vi har avlet, har vi talt følgende resultater sammen:

 

Føl og ungheste:

3 stk 1p hingst

6 stk 2p hoppe

1 stk 3p hoppe

 

Og de voksne;

 

1 stk 1p STER hoppe

5 stk 2p STER hopper

1 stk 2p STER vallak

3 stk 3p hopper

5 stk stambog

 

2 hopper med til centralkåringen – hvor model hoppen blev den 3rd bedste i verdenen i 2011.

 

2 hopper blev preferent.

 

Sidst men bestemt ikke mindst 2 STER hingste videre fra Ermelo

 – det er en STER % på knap 53%!!!

 

Så er der kun tilbage at sige tak for året der gik, vi håber, at kunne bringe flere fordele til jer i det nye år i FrieserAvl DK

HMS


Bestyrelsesmøde den 26. Januar 2012

Telefonmøde

Deltagere:                                 JA, CL, SP, FA og HMS

 

- Opfølgning på opgaver fra sidste møde

HMS har sendt nyhedsbrev, fakt. samt indkaldelse til generalforsamling ud.

Mangler stadig en enkelt tilbagemelding af hestehold.

Jane har kontakt til til 3 nye hingsteholdere.

Facebook profil er lavet.

Raepshille har fået regning og har betalt.

       

- Gennemgang af regnskab

Susanne gennemgik hurtigt regnskabet og alt var i ok.

                                                                     

- Gennemgang af beretning

Vi gennemgik beretningen – ok

 

- Valg til bestyrelsen

Flemming og Susanne er på valg – Ønsker genvalg

Erik Nystrøm (suppleant) ønsker ligeledes genvalg

 

- Reklame/links for medlemmerne på hjemmeside

HMS indsætter links til hjemmesider i medlemslisten, hvis medlemmerne ønsker dette.

Man kan for 200 kr. årligt få sit link med logo indsat på forsiden ved at sende logo og link til HMS.

 

- Logo brug

Ved forespørgsel kan vore medlemmer få Frieser Avl DK´s logo som man kan gøre brug af på hjemmesider, brevpapir m.m.

 

- Bevaring af vores dokumentation

HMS har det hele liggende digitalt, men vi skal også arkivere det i papirform med underskrifter på.

 

- Evt.

Alle bedes melde tilbage ved årsskiftet med ændringer i præmiering i hestehold ved kåringer.

Ovenstående samt reklame og benyttelse af logo vil komme med i næste nyhedsbrev.

På hjemmesiden indsætter vi vore vedtægter på engelsk, så udenlandske interesserede også kan læse dem.

 

HMS


Bestyrelsesmøde den 12. november 2011

Deltagere:        JA, CL, SP, FA, EN og HMS

 

- Opgaver fra sidst

Nyhedsbrev er sendt ud – HMS laver nov.-dec.

Mangler en enkelt med tilbagemelding af hestehold.

Jane har lavet oplæg som fremsendes til hingsteholdere.

Rabataftale med Henswoude er i orden.

 

- Markedføring

Ridning – flere heste som startede stævner.

Fordele ved køb af dansk avlede heste.

Flere besøgende på vor hjemmeside – evt. link fra andre hjemmesider.

Optimering af søgekriterier af hjemmesiden.

Facebook profil.

Pressemeddelelser.

 

- EVT.

Regning fremsendes til Raepshille. HMS

Evt. andre annoncører på vor hjemmeside.

Succes med avlermøde – flere arrangementer med evt. dyrlæge ang. avlighed af defekter og følsygdomme. Vi undersøge hvad det evt. vil koste og hvem der ved en masse om ovenstående.

Folk skal huske at melde tilbage ang. hestehold efter kåring, så vi kan opdatere vor liste til hingsteholdere.

 

Generalforsamling den 28. januar 2012 hos Helle og Flemming, indkaldelse 1 mdr. forinden.

 

HMS


Bestyrelsesmøde den 17. oktober 2011-10-17

Telefonmøde

Deltagere:        JA, CL, SP, FA og HMS

 

- Status på tiden der er gået fra vores oprettelse

Vi har en hjemmeside, nyhedsbrev, iværksat rabatordning ved hingsteholdere og transportfirma.

Fremover flere hingsteholdere på hjemmesiden.

Måske flere artikler om avl og sygdom på hjemmesiden. Evt. indlæg fra dyrlæge. Ønsker fra medlemmer. 

       

- Planlagte opgaver

HMS: Sørger for at indhente de manglende tilbagemeldinger om hestehold.

JA: Lave oplæg til hingsteholder. Endelig aftale med Henswoude.

HMS: Lave det sidste til nyhedsbrev.

                                                                     

- Planlægning af næste bestyrelsesmøde

Efter endt kursus den 12. november 2011

 

- evt.

Kursus avl.

Heidi kommer og taler om avlsåret 2011 og de nye hingste.

Kurset er fastlagt den 12. november 2011 kl. 11.00 hos Flemming og Helle i Rårup.

Kurset er for medlemmer og det koster 50 kr. Tilmelding til Flemming.

 

Ønske om en liste over hvad de hollandske dressurprogrammer svarer til i DK.

Alle prøver at søge info.

 

HMS


Stiftende generalforsamling lørdag den 5. marts 2011

afholdt ved Helle og Flemming i Juelsminde

 

Der var mødt ca. 20 personer op og interessen var stor.

Morten Vissing blev valgt til ordstyrer.

Navnet Dansk Frieser Avl blev ændret til Frieser Avl DK.

Hjemmesiden som er i fuld gang køber domænenavnet www.frieseravl.dk

 

Der blev først fastslået at Frieser Avl DK ikke er et alternativ til DFF

 

Der blev diskuteret hvad foreningens formål var.

Her blev nævnt nedenstående:

Foreningen har kun medlemmer med renavlede heste som er opført i

den hollandske hovedstambog og her udelukkes B heste.

Frieser Avl DK vil markedsføre kvalitetsheste.

Foreningens medlemmer vil henvise til hinanden i forbindelse med salg.

Foreningen vil forsøge at lave en så informativ hjemmeside som muligt,

så alle kan få indblik i, hvad der er vigtigt  indenfor avl.

Forhåbentlig vil man kunne forbedre avlsarbejdet fremover.

Og vigtigt – der er fokus på hestene og ikke menneskene bag.

 

Medlemsfordele

Man vil prøve at få tilbud på nedenstående:

Billigere fragt af sæd fra NL.

Billigere bedækningspriser hvis man samler en hoppegruppe eller

er medlem af Frieser Avl DK.

Hjælp til valg af hingst.

Behjælpelig ved spørgsmål omkring avl i det hele taget.

 

Vedtægterne

Vedtægterne blev kørt igennem punkt for punkt.

Der blev ændret lidt småting samt at bestyrelsen skulle bestå af 5 og ikke 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. person.

Vedtægterne blev godkendt.

 

Bestyrelsen blev valgt og er som følgende:

 

Formand                                     Jane Aarup

Næstformand                             Charlotte Larsen

Sekretær                                    Helle May Svenningsen

Kasserer                                     Susanne Poulsen

Bestyrelsesmedlem                     Flemming Andersen

Suppleant                                   Erik Nystrøm

Revisor                                        Helle Fynbo

Revisor suppleant                       Jytte Nielsen

 

Vi alle takker for en hyggelig dag hos Helle og Flemming.

 

HMS/08.03.11.